Utvärderingar

Kursen har genomförts 2018 och 2019 på uppdrag av Spånga Tensta stadsdelsnämnd. På bilden syns Sarah Wamala Andersson som 2019 föreläste om att leda och utveckla sig själv och Abdu nur Isse chef för socialtjänsten (Individ Och Familj) i Spånga Tensta som besökte oss. Utvärderingarna har varit mycket positiva från uppdragsgivaren.

Utvärderingar från deltagarna

Kursen 2018 fick ett genomsnitts betyg 4,6 ock kursen 2019 ett genomsnittsbetyg 4,2 på en femgradig skala av deltagarna.

Kommentarer från deltagarna

På frågan “Vad gör vi bra ?” Har vi fått följande svar från deltagarna i båda kurserna:

Bra bemötande och bra engagemang. Det ni gör bra är att ni ger bra bemötande. Bra praktiskt arbete, roliga övningar. Bemötande och föreläsningar. Flera samarbetsövningar – så att man kan känna på olika roller i olika situationer, flera diskussioner kring olika ledarskap. Allt – ni hjälper till när det behövs och ni är väldigt tydliga i allt ni gör!  Att det är bra upplägg, bra föreläsare, bra intryck, tiderna är bra. Bra på att få folk engagera sig i gruppen. Ni har en variation av föreläsningar och uppgifter. Utbildningen är intresseväckande, väldigt bra föreläsare. Ni valde bra personer som föreläsare. Ni gör bra representation och är ambitiösa, vilket gör att vi blir glada! Att det har varit praktiskt och inte bara prat. Att man inte ska prata länge. Allt! Förklarar tydligt. Ni har ett bra bemötande, ni lägger oss i fokus. Gör svåra ämnen tillgängliga. Det bästa med kursen var de olika praktiska övningarna då man fick kasta sig in i olika situationer och ta ledarrollen. Får alla att engagera sig och kommer med roliga övningar. Det ni gör bra är blandningen av föreläsare som kommer till utbildningen och olika aktiviteter vi haft och övningar. Det har varit viktiga och mycket intressanta ämnen vi berört och utbildarna har varit duktiga på att framföra och låta oss ta in informationen. Engagemang. Tar in intressanta och kompetenta människor.

%d bloggers like this: