Teamet

Kristofer Erlandsson

Kristofer Erlandsson är en erfaren processkonsult och utbildare i ledarskap. Upphovsman till en rad välkända process-simuleringsprogram som i olika anpassade versioner framgångsrikt genomförts med företrädare för regeringskanslier, myndigheter, branschorganisationer och företag i en lång rad medlemsländer i EU. Kristofer är Past district governor (2016-17) i D 2350 och en av grundarna av Stockholm Global City RK. Han är också en av upphovsmännen till International RYLA. som han lett tillsammans med Per Englund under fem år.

Per Englund

Per Englund är civilingenjör i Industriell Ekonomi och är en erfaren ledare med mångårig erfarenhet ifrån olika befattningar i näringslivet som chef, projektledare och konsult. Per har också varit verksam som egen företagare i konsultbranchen. Per är en av grundarna till Stockholm Global City Rotary Club och dess förste president. Han är också ansvarig för distrikt 2350s Internationella RYLA.

%d bloggers like this: