Team

Kristofer Erlandsson

Kristofer Erlandsson är en erfaren processkonsult och utbildare i ledarskap. Upphovsman till en rad välkända process-simuleringsprogram som i olika anpassade versioner framgångsrikt genomförts med företrädare för regeringskanslier, myndigheter, branschorganisationer och företag i en lång rad medlemsländer i EU. Kristofer är Past district governor (2016-17) i D 2350 och en av grundarna av Stockholm Global City RK. Han är också en av upphovsmännen till International RYLA. som han lett 8 år.

Oskar Andermo

Oskar Andermo arbetar med att inspirera och hjälpa ledare till att fungera och må bättre.  Han har en bred erfarenhet från hela världen och en äventyrlig anda som genomsyrar hans arbete inom självledarskap, arbetsglädje och kommunikation över kulturella gränser.

Oskar har en mångsidig bakgrund inom försäljning, entreprenörskap, kampsport och arbetsglädje, vilket ger honom en unik insikt i hur man kan inspirera och engagera individer och team. Han är certifierad mental tränare, coach och inom positiv psykologi.

%d bloggers like this: