Teamet

Anne Marie Flood

Anne Marie är diplomerad marknadsekonom och har flera års erfarenhet som ledare, konsult, processledare och projektledare både som anställd och i egen verksamhet. Hon har startat upp flera verksamheter och bolag inom områden som marknads- och verksamhetsutveckling. Anne Marie har också arbetat internationellt både utomlands och i internationella bolag. Hon har också erfarenhet som utbildare inom såväl marknadsföring, service och turism, kvalitetsutveckling, process- och verksamhetsutveckling samt grupputveckling. Hon är medlem i Rotary sedan länge, har haft olika befattningar inom Rotary, bl a varit assisterande guvernör i distrikt 20370 samt är nu president i hemmaklubben Värmdö Skärgård Rotaryklubb.

Kristofer Erlandsson

Kristofer Erlandsson är en erfaren processkonsult och utbildare i ledarskap. Upphovsman till en rad välkända process-simuleringsprogram som i olika anpassade versioner framgångsrikt genomförts med företrädare för regeringskanslier, myndigheter, branschorganisationer och företag i en lång rad medlemsländer i EU. Kristofer är Past district governor (2016-17) i D 2350 och en av grundarna av Stockholm Global City RK. Han är också en av upphovsmännen till International RYLA. som han lett tillsammans med Per Englund under fem år.

Per Englund

Per Englund är civilingenjör i Industriell Ekonomi och är en erfaren ledare med mångårig erfarenhet ifrån olika befattningar i näringslivet som chef, projektledare och konsult. Per har också varit verksam som egen företagare i konsultbranchen. Per är en av grundarna till Stockholm Global City Rotary Club och dess förste president. Han är också ansvarig för distrikt 2350s Internationella RYLA.

%d bloggers like this: