Rotary, Rotaract och RYLA

Rotary är världens första och största service organisation. Ett yrkesnätverk organiserat i lokala klubbar med sammanlagt 1,2 miljoner medlemmar som gör humanitär insatser i världen. I Sverige är vi ca 20 000 Rotarianer i ca 480 klubbar.

Vilka humanitära insatser ?

Våra internationell service projekt avser främst dessa ändamål :

  • Fred
  • Kvinnors och barns hälsa och säkerhet
  • Rent vatten
  • Läskunnighet och utbildning
  • Sjukdomsbekämpning
  • Stimulera den lokala ekonomin
  • Rädda miljön
  • Lokala projekt

En omfattande del av vår verksamhet riktar sig till unga. ;Mest känt är vår internationella utbytesverksamhet – Rotary Youth Exchange.

En annan betydande verksamhet är ledarutbildningar av olika slag som går under samlingsnamnet RYLA – Rotary Youth Leadership Award.

Vår kurs Rotary Unga Ledare är en sådan utbildning inom RYLA familjen. Vi tar sikte på att förbereda dig som deltar på ungdomsledarrollen. Förutom att göra dig bättre rustad att vara ungdomsledare kommer du att lära känna Rotary och Rotaract.

%d bloggers like this: